Какво включва услугата?

 • Анализ на фирмените разходи за периода 01.02.2020-края на програмата и избиране на най-подходящите за включване в процедура BG16RFOP002-2.073.
 • Изготвяне на досие за документите по процедура BG16RFOP002-2.073 (трябва да се пази 10 години).
 • Изготвяне на всички необходими декларации и документи свързани с процедурата.
 • Дистанционна помощ и подаване на всички документи с Team Viewer.
 • Съвети и помощ при изготвянето на сметкоплан и счетоводното отчитане.
 • Организиране на цялата документация
 • Попълване, качване и подаване на отчетните документи в https://eumis2020.government.bg/ (вкл. Технически отчет, Финансов отчет, Искане за плащане и кчаване на всички Разходни документи и Плащания)

Какво изискваме от Вас?

 • Снимков материал свързан с изискването за публичност.
 • Подписване на необходимите декларации за изпълнение на процедурата
 • Осигуряване на необходимата информация и документи за отчитането на процедура BG16RFOP002-2.073, вкл. Фактури, Касови Бележки, Платежни нареждания, Ведомости за заплати и всички останали документи за финализаиране на отчета
*цена на отчитане 5% от получената финансова помощ, но не по-малко от 200 лева.

Прочитания 7,049 Общо,  47 Днес

4 отговора за “Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073”

 • Здравейте, имам въпрос относно отчитането по програмата за подпомагане на МСП BGRFOP002-2.073 от ковид 19: Може ли да се отчетат разходи, възникнали и платени изцяло преди подписване на договора с УО?

  • *цена на отчитане 5% от получената финансова помощ, но не по-малко от 200 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *