Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073

При подаване на финален отчет по процедура BG16RFOP002-2.073, в Пакет отчетни документи трябва да прикачите:

Технически отчет

  1. Описание на проектната дейност по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
  3. Снимков материал доказваш изпълнението на мерки за информация и публичност за нуждите на проект.

Финансов Отчет

  1. Всички разходооправдателни документи за признаване на допустимите разходи (фактури, водомости и т.н), както и доказателство за плащане по тези документи (касова бележка, платежно нареждане и т.н.

Искане за плащане

  1. Декларация 1 за регистрация по ЗДДС
  2. Декларация 2, че няма да упражня правото си на данъчен кредит по чл. 74 или чл. 76 от ЗДДС за налични активи и получени услуги, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, преди датата на регистрация по ЗДДС. (само за нерегистрираните по ЗДДС)
  3. Декларация за липса на друго публично финансиране
  4. Утвърден сметкоплан
  5. Аналитичен регистър на използваните сметки по процедура
  6. Декларация за използваните разходи (фактури в които не е вписано, че са по процедура BG16RFOP002-2.073) – Само ако използвате една обща декларация, ако е различна за всяка фактура се прикача при РОД във Финансовия отчет

Пакетът документи може да намерите в сайта на ОПИК

Допълнителни ресурси по ключова дума BG16RFOP002-2.073

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – ИЗТЕГЛИ

Manual_AntiCovid

Loading

3 отговора за “Необходими документи за отчитане на BG16RFOP002-2.073?”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *