Кандидатстване и отчитане на процедура BG16RFOP002-2.089

Какво включва услугата “Кандидатстване и отчитане на процедура BG16RFOP002-2.089”?

 • Създаване профил в ИСУН.
 • Анализиране на месеци със спад в оборота и избиране на най-подходящите.
 • Попълване на искане за кандидатстване.
 • Анализ на фирмените разходи за периода 01.02.2020-края на програмата и избиране на най-подходящите за включване в отчета по процедура BG16RFOP002-2.089.
 • Изготвяне на досие за документите по процедура BG16RFOP002-2.089 (трябва да се пази 10 години).
 • Изготвяне на всички необходими декларации и документи свързани с процедурата.
 • Дистанционна помощ и подаване на всички документи с Team Viewer.
 • Съвети и помощ при изготвянето на сметкоплан и счетоводното отчитане.
 • Организиране на цялата документация
 • Попълване, качване и подаване на отчетните документи в https://eumis2020.government.bg/ (вкл. Технически отчет, Финансов отчет, Искане за плащане и кчаване на всички Разходни документи и Плащания)

Какво изискваме от Вас?

 • Снимков материал свързан с изискването за публичност.
 • Подписване на необходимите декларации за изпълнение на процедурата
 • Осигуряване на необходимата информация и документи за отчитането на процедура BG16RFOP002-2.089, вкл. Фактури, Касови Бележки, Платежни нареждания, Ведомости за заплати и всички останали документи за финализаиране на отчета
*цена за кандидатстване и отчитане 6% от получената финансова помощ, само за отчитане 5%, но не по-малко от 1 000 лева.
*цена за консултация - 60 лева на час.
*цена за проверка на отчет - 500 лева.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *