Със Заповед РД-16-544/09.07.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за ПБФП BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020 и Инструкция за бенефициенти относно отчитането на АДБФП по процедурата.

Ръководство

Инструкция(СТАРА ИНСТРУКЦИЯ, до дата 14.10.2020)

Инструкция (НОВА, след дата 14.10.2020)

 

Прочитания 12,740 Общо,  2 Днес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *