Със Заповед РД-16-544/09.07.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за ПБФП BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020 и Инструкция за бенефициенти относно отчитането на АДБФП по процедурата.

Ръководство

Инструкция(СТАРА ИНСТРУКЦИЯ, до дата 14.10.2020)

Инструкция (НОВА, след дата 14.10.2020)

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *