Търговски регистър

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Долуподписаният …………………………………………….……….. качеството си на управител на ………………………………….. с ЕИК ………………….

Декалрирам, че ……………………………. с ЕИК ……………………………. не е извършвало дейност за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ______________

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 38, ал. 9, т. 2– изтегли файл
Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *