Търговски регистър

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал, 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният ……………………………………………………………… с ЕГН ……………………., притежаващ л.к. № …………………………., издадена на ………………………… от МВР …………………., декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените от мен актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:………………………….

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13, ал 4 – изтегли
Loading

Един коментар за “Декларация по чл. 13, ал.4”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *