С решение на МС 257/14.04.2020 ББР обяви Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Лицата на Трудов договор, трябва да отговаряте на следните условия, за да могат да кандидатстват за безлихвен кредит:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Условията за самоосигуряващи се лица са:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимален размер на заема – 4 500 лева

Кредитите са: Безлихвени, Без такси, Без комисиона, Без неустойки и Без обезпечения, може да се кандидатства до 31.12.2020 г. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

Необходимо е лицата да представят пред банката-партньор на ББР по програмата:

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);
 • Декларация, съдържаща следните изявления:

– Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
– Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
– Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
– Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
– Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;
– Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;
– Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

От кои банки и кога мога да взема безлихвен кредит?

 • Общинска Банка от 27 Април https://www.municipalbank.bg/?page=Credit_19
 • Инвестбанк от 29 Април
 • Интернешънъл Асет Банк от 29 Април
 • Първа инвестиционна банка от 5 Май

Loading

6 отговора за “Безлихвен кредит от 1500 до 4500 лева за лица в неплатен отпуск”

 • Здравейте искам да попитам освен тези 4 банки кои други банки ще отпускат тези безлихвени кредити и от кога вече 2 месеца сме в неплатен отпуск и без една стотинка

  • БАНКИ-ПАРТНЬОРИ
   Общ заявен интерес за 170 млн. лв.
    „Уникредит Булбанк“ АД – 30 млн. лв.
    „Юробанк България“ АД – 20 млн. лв.
    „Банка ДСК“ ЕАД – 20 млн. лв.
    ПИБ АД – 20 млн. лв.
    ОББ АД – 20 млн. лв.
    „Инвестбанк“ АД – 20 млн. лв.
    „Райфайзенк банк“ ЕАД – 15 млн. лв.
    „Общинска банка“ АД – 10 млн. лв.
    ЦКБ АД – 8 млн. лв.
    „Алианц банк България“ АД – 5 млн. лв.,
    „Търговска банка Д“ АД – 2 млн. лв.
    „Интернешънъл Асет банк“ АД – 0,360 млн. лв.

 • Има много хора които са с лоша кредитна история.Те ще могат ли да се възползват от този безлихвен кредит

  • По това което е изкарано като информация ще имат право ако отговарят на следните условия:

   1. За лица на трудов договор:
   1.1. При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск;
   1.2. Лицето е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в неплатен отпуск;
   1.3. Лицето не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;
   1.4. Лицето има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в неплатен отпуск.
   2. За самоосигуряващите се лица:
   2.1. Като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение, лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице и/или търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през първото тримесечие на 2019 г.
   2.2. Лицето не получава възнаграждение по други правоотношения.
   3. За всички Правоимащи лица:
   3.1. За Правоимащото лице има платени осигурителни вноски;
   3.2. Лицето ще възобнови упражняването на своята дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността съгласно т.2.1, респективно ще се върне на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск;
   3.3. Лицето не ползва друг кредит по Програмата, освен ако е в размер по-малък от 4 500 лв. и този кредит е предоставен от Общинска банка АД .
   Наетите по трудов договор представят и следните документи:
   Копие от валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
   Копие от сключен трудов договор;
   Справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад;;
   Съгласие за обработване на лични данни от регистър НОИ .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *