BG-RRP-3.005 - Решения в областта на ИКТ

BG-RRP-3.005 - Решения в областта на ИКТBG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

(очаква се процедурата да стартира между 17.10.2022 и 21.10.2022)

 • Ако сте предприятие търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Ако сте микро, малко и средно предприятие;
 • Ако сте реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година равни или по-големи от 41 000 лева за микро предприятия, 82 000 лежа за малки и 123 000 лева за средни предприятия;
 • Ако имате средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Ако заявявате подкрепа за основната си икономическа дейност;
 • Ако основната Ви икономическа дейност не попада в недопустимите сектори (- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“; – сектор В „Добивна промишленост“; – сектор F „Строителство“; – сектор Р „Образование“; – сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.)

Може да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ в размер до 20 000 лева и интензитет до 100% в областта на Информационните и комуникационни технологии.

Какво представлява нашата услуга “BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”?

 • Създаване профил в ИСУН.
 • Анализиране допустимостта на кандидатите.
 • Попълване на всички документи за кандидатстване.
 • Дистанционна помощ за кандидатстване с Team Viewer.
 • Пълно съдействие при отчитане на процедурата.
 • Организиране на цялата документация.

Какво изискваме от Вас?

 • Снимков материал свързан с изискването за публичност.
 • Подписване на необходимите декларации за изпълнение на процедурата
 • Осигуряване на необходимата информация и документи за отчитането на процедура BG-RRP-3.005, вкл. Фактури, Договори, Платежни нареждания и др.
*цена за кандидатстване и отчитане 5% от получената финансова помощ, не по-малко от 500 лева.
*цена за кандидатстване 3% от получената финансова помощ, не по-малко от 300 лева.
*цена за отчитане 5% от получената финансова помощ, не по-малко от 300 лева.
Допълнителни услуги за лица, които не са си избрали цялостен пакет:
*цена за консултация - 60 лева на час.
*цена за проверка на отчет - 200 лева.
Линк към процедурата в ИСУН - BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Още информация в Блога на Топ Счетоводство

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *