Такса ГФО Търговски Регистър

За подаване на годишен финансов отчет в Търговския регистър със Заявления Г2 след 31.12.2021 г. не се дължи държавна такса (чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

(3) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 не се дължи.

 

Подробна информация от сайта на Агенция по вписванията за всички необходими документи – Как да подам финансов отчет?

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *