Услугата включва консултации по въпроси на

• счетоводното,
• данъчното,
• търговското
• пенсионното и трудово-правното законодателство

Извършват се в офиса на счетоводната къща или в офиса на клиента. Изготвяме и писмени становища по желание на клиента.

Прочитания 4,153 Общо,  1 Днес