Много от собствениците и управители на микро и малки предприятия вече са научили за инициативите на правителството за подпомагане на бизнеса за преодоляване на икономическите щетите причинени от пандемията COVID-19. Всеки предприемач в момента сигурно се пита кой, как и каква помощ може да получи. В тази статия ще опитаме да дадем обобщение на разбираем език на една от най-интересните и чакани процедури –

BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

П. е предприемач, който изпитва затруднения и иска да получи безвъзмездна финансова помощ.

Т.С. е специалист в сферата на финансите, счетоводството, изготвяне и реализиране на проекти.

П. Какво цели тази програма?

Т.С. С тази процедура правителството иска да подпомогне микро и малки предприятия като им осигури капитал нужен за оперативната им дейнос. С днешна дата бюджетът на процедурата е 173 милиона лева. (30.04.2020г.)

П. Колко пари мога да получа по тази процедура и кога ще ми бъдат преведени?

Т.С. Важно е да уточним, че финансирането е безвъзмездно. По тази процедура може да получите между 3000 и 10 000 лв. в зависимост от оборота на вашата фирма през 2019 година. Важно е да имате предвид, че проектното финансиране не може да надвишава 10% от оборот за 2019 година. Ако сте имали оборот от 100 000 лв. може да получите максимум 10 000лв.. Тази точка е спорна и се очаква да бъде променена, защото не позволява на фирми с оборот под 30 000 лв. да кандидатстват по тази процедура. Управляващият орган ще изплати безвъзмездната помощ в срок от 10 дни от датата на сключване административния договор.

П. Моята фирма е регистрирана в малък град във Видинско. Ще мога ли да кандидатствам?

Т.С. Да, по тази процедура ще могат да кандидатстват фирми от всички региони. Единственото условие е, че проектите трябва да бъдат изпълнени само и единствено на териоторията на р. България.

П. Аз съм едноличен търговец. Ще мога ли да кандидатства?

Т.С. Да, Вие както и всички управителите на всякакви юридическа лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите ще могат да кандидатстват. Важно е да сте класифицирани като Микро или Малко предприятие, да сте регистрирани преди 01.10.2019 и през 2018г. и 2019г. да сте извършвали дейност.

П. Какво е Микро и Малко предприятие?

Т.С. Тук отговорът се крие в чл. 3 на Закон за Малки и Средни Предприятия. Микро предприятия са тези със средносписъчен състав на персонала по-малък от 10 души, годишен оборот до 3,9 мил. лв. и/или стойност на активите до 3,9 мил. лв. Малки предприятия са тези със средносписъчен състав на персонала по-малък от 50 души, годишен оборот до 19,5 мил. лв и стойност на активите до 19,5 мил. лв.

П. Какви проекти ще получат финансиране и какви разходи мога да направя по него?

Т.С. Ще се финансират разходи за преодоляване на недостига на средства и ликвидност направени в периода от 13.03.2020 г. до крайната дата на проекта.

П. Как да докаже, че фирмата е пострадала от пандемията COVID 19?

Т.С. Ще трябва да докажете спад в оборота от 20% за месеца, предхождащ подаването на проектното заявление спрямо средно-месечният оборот през 2019 год. Ако подадете заявлението на 15.05, то ще гледате оборота на фирмата си за месец Април. Нека прием, че за месец Април имате 5 000 лв. оборот, а за цялата 2019 г. 120 000 лева. Съответно средно аритметичния оборот е бил 10 000 лв. на месец, т.е. през април сте реализирали спад от 50% . В този случай проектът ви е допустим.

П. Колко трябва да е дълъг проекта и докога може да се кандидатства?

Т.С. Максималната продължителност на проекта е 3 месеца, считано от влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектните заявление трябва да подавате до 30.05.2020.

П. Моята фирма има задължения за осигуровки и невнесен ДДС. Ще мога ли да кандидатствам?

Т.С. За момента отговорът е НЕ, но се очавка това изискване да отпадне. В противен случай ще се наложи сключване на споразумение с НАП, за което може да се обърнете към нас.

П. Има ли други изисквания и как се кандидатства?

Т.С. Да има и други изисквания, но те трябва да се разглеждат за всеки отделен проект. За да подадете проектно предложени, ще трябва да попълните всички изискуеми декларации, формуляри, приложения и проектното предложение. Ако не се чувствате сигурни, нашият екип ще ви помогне! При всякакви въпроси може да се свържете с нас

Прочитания 7,843 Общо,  1 Днес

2 отговора за “Безвъзмездна помощ за микро и малки предприятия – въпроси и отговори”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *