Такса ГФО Търговски Регистър

Много от собствениците и управители на микро и малки предприятия вече са научили за инициативите на правителството за подпомагане на бизнеса за преодоляване на икономическите щетите причинени от пандемията COVID-19. Всеки предприемач в момента сигурно се пита кой, как и каква помощ може да получи. В тази статия ще опитаме да дадем обобщение на разбираем език на една от най-интересните и чакани процедури –

BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

П. е предприемач, който изпитва затруднения и иска да получи безвъзмездна финансова помощ.

Т.С. е специалист в сферата на финансите, счетоводството, изготвяне и реализиране на проекти.

П. Какво цели тази програма?

Т.С. С тази процедура правителството иска да подпомогне микро и малки предприятия като им осигури капитал нужен за оперативната им дейнос. С днешна дата бюджетът на процедурата е 173 милиона лева. (30.04.2020г.)

П. Колко пари мога да получа по тази процедура и кога ще ми бъдат преведени?

Т.С. Важно е да уточним, че финансирането е безвъзмездно. По тази процедура може да получите между 3000 и 10 000 лв. в зависимост от оборота на вашата фирма през 2019 година. Важно е да имате предвид, че проектното финансиране не може да надвишава 10% от оборот за 2019 година. Ако сте имали оборот от 100 000 лв. може да получите максимум 10 000лв.. Тази точка е спорна и се очаква да бъде променена, защото не позволява на фирми с оборот под 30 000 лв. да кандидатстват по тази процедура. Управляващият орган ще изплати безвъзмездната помощ в срок от 10 дни от датата на сключване административния договор.

П. Моята фирма е регистрирана в малък град във Видинско. Ще мога ли да кандидатствам?

Т.С. Да, по тази процедура ще могат да кандидатстват фирми от всички региони. Единственото условие е, че проектите трябва да бъдат изпълнени само и единствено на териоторията на р. България.

П. Аз съм едноличен търговец. Ще мога ли да кандидатства?

Т.С. Да, Вие както и всички управителите на всякакви юридическа лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите ще могат да кандидатстват. Важно е да сте класифицирани като Микро или Малко предприятие, да сте регистрирани преди 01.10.2019 и през 2018г. и 2019г. да сте извършвали дейност.

П. Какво е Микро и Малко предприятие?

Т.С. Тук отговорът се крие в чл. 3 на Закон за Малки и Средни Предприятия. Микро предприятия са тези със средносписъчен състав на персонала по-малък от 10 души, годишен оборот до 3,9 мил. лв. и/или стойност на активите до 3,9 мил. лв. Малки предприятия са тези със средносписъчен състав на персонала по-малък от 50 души, годишен оборот до 19,5 мил. лв и стойност на активите до 19,5 мил. лв.

П. Какви проекти ще получат финансиране и какви разходи мога да направя по него?

Т.С. Ще се финансират разходи за преодоляване на недостига на средства и ликвидност направени в периода от 13.03.2020 г. до крайната дата на проекта.

П. Как да докаже, че фирмата е пострадала от пандемията COVID 19?

Т.С. Ще трябва да докажете спад в оборота от 20% за месеца, предхождащ подаването на проектното заявление спрямо средно-месечният оборот през 2019 год. Ако подадете заявлението на 15.05, то ще гледате оборота на фирмата си за месец Април. Нека прием, че за месец Април имате 5 000 лв. оборот, а за цялата 2019 г. 120 000 лева. Съответно средно аритметичния оборот е бил 10 000 лв. на месец, т.е. през април сте реализирали спад от 50% . В този случай проектът ви е допустим.

П. Колко трябва да е дълъг проекта и докога може да се кандидатства?

Т.С. Максималната продължителност на проекта е 3 месеца, считано от влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектните заявление трябва да подавате до 30.05.2020.

П. Моята фирма има задължения за осигуровки и невнесен ДДС. Ще мога ли да кандидатствам?

Т.С. За момента отговорът е НЕ, но се очавка това изискване да отпадне. В противен случай ще се наложи сключване на споразумение с НАП, за което може да се обърнете към нас.

П. Има ли други изисквания и как се кандидатства?

Т.С. Да има и други изисквания, но те трябва да се разглеждат за всеки отделен проект. За да подадете проектно предложени, ще трябва да попълните всички изискуеми декларации, формуляри, приложения и проектното предложение. Ако не се чувствате сигурни, нашият екип ще ви помогне! При всякакви въпроси може да се свържете с нас

Loading

4 отговора за “Безвъзмездна помощ за микро и малки предприятия – въпроси и отговори”

 • Здравейте,
  Фирмата ни кандидатства през м.август 2020 г за помощ по реда на BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  Но не получи помощ през 2020г.когато беше необходима и имахме проблеми с плащанията.
  След второ класиране ,през м.февруари 2021 получихме помощ сумата 10000 лв.
  Към днешна дата ,фирмата не е представила окончателен отчет ,защото през 2021 де факто не е имала недостиг на оборотен капитал и не е имала проблеми с ликвидност на парични средства.И трудно може да се обосноват разходите за платени заплати и осигуровки през месеците на 2021 г /след получаване на помощта /с липса на ликвидност.
  Какво да направим ?
  Да поискаме / от кого/ сметка ,по която да върнем сумата 10000 лв?
  Да изчакаме искане за възстановяване на сумата от компетентен орган?В този случай ще има ли някакви такси,лихви,неустойки начислени върху сумата 10000 лв?
  Възможно ли е компетентният орган ,да не поиска връщане на сумата …помощта беше обявена като безвъзмездна и фирмата ни е отговаряла на условията за получаване на помощ през 2020 г?

  • Здравейте, трябвало е да се запознате с усливията по процедурата. Фирмата има право да използва разходи след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта. Това означава, че можеше да ползвате разходи и за 2020. След като приключи договорът имате един месец за отчитане. Вие сте сключили договор февруари 2021, договорът е 3 месеца, което означава, че може да използвате разходи за периода февруари 2020 до май 2021 (15 месеца) и до юни да го отчетете. Сега ще получите мейл от проверяващия орган с подкана да подадете отчет и обяснение защо сте закъснели.

   На въпросите:
   1. Подайте си отчет с някакво обяснение за закъснението.
   2. Може да поискате да върнете сумата, но не виждам смисъл да връщате 10 000 лв преди да сте направили опит за отчитане.
   3. Те първо пращат мейл, че сте пропуснали отчитането, в който ви призовават да си подадете отчет и да дадете обяснение защо сте закъснели, ако не го приемат ще поискат възстановяване на сумата, а също така ще имате ограничение да кадидатствате в други програми.
   4. Не, ще си ги поискат, тя е безвъзмездна, но има условия, като едно от тях е в едномесечен срок от приключване на договора да се подаде отчет. Т.е помощта е безвъзмездна, но не безусловна.
   Иначе може директно да върнете сумата, но е по-добре да опитате да минете отчитането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *